Algemene voorwaarden Stichting Rechtswinkel Apeldoorn

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die beroep doet op de dienstverlening van Stichting Rechtswinkel Apeldoorn
 2. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn is niet verplicht een zaak van eenieder in behandeling te nemen. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn zal dit beoordelen op grond van beleid, capaciteit en betrokken belangen.
 3. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn kan besluiten een zaak te sluiten indien daar aanleiding voor is.
 4. De Stichting Rechtswinkel Apeldoorn kan, indien noodzakelijk, eenieder het recht ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.
 5. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn heeft ten doel het verlenen van kosteloos juridisch advies. Indien er bij uitwerken van een zaak kosten gemaakt worden, moet hier vooraf uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan betrokken cliënt. De kosten komen na akkoord voor rekening van de cliënt.
 6. Eenieder dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie en adviezen gegeven worden door studenten die op vrijwillige basis werkzaam zijn. De bezoeker mag niet zonder meer afgaan op de juistheid van de door de medewerkers gegeven informatie en adviezen.
 7. Medewerkers van de Stichting Rechtswinkel Apeldoorn en Stichting Rechtswinkel Apeldoorn zelf zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 8. Voor het geven van een passend advies dient de cliënt de relevante gegevens en informatie aan Stichting Rechtswinkel Apeldoorn te verstrekken. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens en informatie om. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 9. Dossiers van elke cliënt kunnen gebruik worden voor interne evaluatie en bespreking evenals basis voor een wetsartikel en/of soortgelijke zaken. Dit zal te allen tijde volledig geanonimiseerd gebeuren.
 10. Dossiers worden na afloop bewaard in het archief van Stichting Rechtswinkel Apeldoorn.
 11. Stichting Rechtswinkel Apeldoorn heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in geheel niet aan.